ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ (profesní školení nebo také školení profíků)

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

  1. Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení.
  2. Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou. Výcvik pro příslušnou skupinu vozidel se provádí řízením výcvikového vozidla. Výuka a výcvik v rámci vstupního školení se provádí v základním rozsahu 140 hodin anebo v rozšířeném rozsahu 280 hodin. Počty hodin závisí na věku žadatele a dají se kombinovat a snižovat v případě, že již je řidič držitelem profesní způsobilosti na některou ze skupin řidičského oprávnění. Zkouška se provádí písemnou formou – testem na počítači - a ověřuje znalosti ve všech oblastech výuky.
  3. Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky. Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.
  4. Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení každý rok, je povinen zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin.  Toto platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli způsobilosti řidiče, avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008.


Ceník školení řidičů