AM

  • Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h-1
  • 1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm 3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW;
  • 2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm 3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW;
  • 3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm 3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.

A1

  • 1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kw a poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým;
  • 2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.

A2

  • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kw/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

A

Do skupiny A jsou zařazeny:
  • 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj;
  • 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW.

A

  • Opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg. Řidičské oprávnění udělené pro skupinu A1 opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm 3.