B, B96

  • Skupina B, B96 opravňuje jejího držitele k řízení motorového vozidla, jehož největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě řidiče, ke kterému smí být připojeno přípojné vozidlo:
  • 1. o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg;
  • 2. o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg;
  • 3. o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu B96.

B

  • 1. opravňuje také k řízení vozdiel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou.
  • 2. opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A.